Eesti Üliõpilaste Seltsi lauliku lugu

Vaevalt, et keegi enam nii täpselt seda algust mäletabki, ent igal juhul hakkas kord grupil Seltsivendadel kujunema mõte koostada Seltsile lauluraamat, kus oleksid sees kõik Seltsis lauldavad laulud (või vähemalt enamik neist). Ja mitte lihtsalt laulude tekstid, vaid ka noodid ja saateakordid. Vähemaga leppimine poleks kõne alla tulnud, kuna laulikut oli plaanis teha piisavalt kaua. Nii ka läks.

Lõpuks, 2006. aastal valmis Eesti Üliõpilaste Seltsi laulik, ning ühtlasi ka esimene pea täielikult noodistatud ja saateakordidega varustatud laulik Eesti akadeemiliste organisatsioonide ajaloos. Hakkamata süüvima lauliku valmimise üksikasjadesse ja erinevate inimeste rolli selles, peavad lauliku koostajad vajalikuks tänada kõiki neid Seltsivendi, sõprusorganisatsioonide liikmeid ja Seltsi sõpru, kes ühel või teisel moel andsid oma panuse EÜS-i lauliku valmimisse sellisena, nagu ta lõpuks ilmavalgust nägi.

Ükski lugu ega laul ei püsi aegade jooksul muutumatuna, samuti lauldakse mõnda laulu isegi Seltsi piires mõnevõrra erinevalt, mistõttu paljudel juhtudel seisti lauliku koostamisel silmitsi küsimusega, millise versiooni, viisi või sõnade kasuks peaks ühel või teisel juhul otsustama. Osadel juhtudel leiti õige vastus, teistel juhtudel mindi kompromissi teed, kolmandatel juhtudel jäeti mõni laul hoopistükkis kõrvale.

Lauliku koostajad Tartus 2006. a. mais.