Puhu tuul ja tõuka paati

Liivlaste loodud laul, mida nimetatakse läti rahvalauluks ja mida meelsasti laulavad ka eestlased. Seega on tegemist Läänemere rahvaste ühise, ajahambale hästi vastu pidanud muusikalise pärliga, mis kulub alati marjaks ära, kui seltsi külastavad sõbralikud läti tudengid.

1. Puhu tuul ja tõuka paati,
aja Kuramaale mind.

2. Kura ema oma tütre
lubas kodukanaks mull’.

3. Lubas küll, ei annud aga,
nimetas mind joomariks!

4. Nimetas, et purjus pääga
varsa sõitnud vaeseks ma.

5. Kus ma joonud kõrtsi kuivaks?
Varsa vaevand millise?

6. Oma raha eest ma joonud,
sõitnud oma varsaga.

7. Puhu, tuul, ja tõuka paati,
aja Kuramaale mind.

8. Kura ema oma tütre
lubas kodukanaks mull’.