Rahvahulgad, tulge kokku

Tegemist on populaarse saksa isamaalise lauluga aastast 1867, mis sai eestikeelsed sõnad 1920. aastatel. Vasiksest Emajõe kaldast jutustav laul sobib eriti hästi laulmiseks 1. mai hommikul, volbripidustuste järgsel laevaretkel.

Muusika: P. J. Peters
Sõnad: Mall Jürma-Kuusik

1. Rahvahulgad, tulge kokku
Emajõe kaldale!
Tahad tunda õiget rõõmu,
Anna käed minule!
Vaiksel Emajõe kaldal
Ainult tahan elada,
:,: Ilusamad eluaastad
Veedan Taara linnas ma. :,:

2. Meelitagu teised linnad
Toreduse, iluga,
Lõunamaade haljad aasad,
Lõuna-ööd, Itaalia:
Vaiksel Emajõe kaldal
Ainult tahan armasta’,
:,: Ilutseva silma sära
Ütleb: “Siin võid armasta’!” :,:

3. Otsas kui on elupäevad,
Otsas kui on ilus arm,
Vaiksel Emajõe kaldal
Kaevake mul vaikne kalm.
Vaiksel Emajõe kaldal
Ainult tahan surra ma;
:,: Seal, kus õnne jätkub hulgal’,
Seal on ilus puhata! :,: