Toeta projekti!
uudisedVaata ringi!EhitusKes mida teeb?ajalugutoetamineEÜSi veebFINENG

 
17.10.02   EÜSi renoveeritud maja avatud

13.-14. septembril 2002 toimus EÜSi maja renoveeritud hoone pidulik taasavamine tema 100. juubeli tähistamiseks. Majas on täielikult uuenenud interjöör esimesel ja teisel korrusel, paigaldatud on uued kommunikatsioonid. Vaata valminud maja siit.

Suur tänu kõigile, kes aitasid Eesti rahvusliku arhitektuuri esimese näite taastamist. Kui soovid anda enda panuse maja renoveerimise heaks, vaata siia

29.08.02   EÜSi maja piduliku taasavamise ürituste kava

Reede, 13. september
14 Avatakse maja uksed
17 Juubeliaktus
20 Seltsi pere ühine õhtusöök

Laupäev, 14.september
12 Vilistlaste ja kaasvõitlejate ühine koosolek
     Maja õnnistamine
15 Soome toa avamine
19 Uksed avatakse balliks
20 Ball

Pühapäev, 15. september
11 Laevasõit Emajõel


28.08.02   Soome toetus Maja 100 projektile ületab 500 000 krooni

Soome sõprusorganisatsioonide, fondide, ettevõtete ja eraiskute toetused Seltsi maja renoveerimise heaks ületasid poole miljoni krooni piiri. Seltsi sõprade abiga on tänaseks päevaks EÜSi Maja 100 renoveerimisprojekti heaks kogutud kokku 34 000 eurot ehk 532 000 krooni.

Eesti-Soome silla vääristamiseks ja Seltsi ning Soome sõprusorganisatsioonide läbikäimise tähisena rajatakse renoveeritud Seltsi majja Soome tuba, kuhu riputatakse mälestustahvlid Vabadussõjas langenud soomlastele ning Soome eest võidelnud Seltsi liikmetele. Lisaks riputatakse Soome tuppa üles ajalooliste fotode püsiväljapanek.

Maja pidulik avamine toimub 13.-15. septembril.


17.06.02   Toronto koonduse liikmemaksud Maja 100 heaks liginevad 100,000 kroonile

Neljapäeval, 13. juunil läkitas EÜSi Toronto koondus Maja 100 projekti heaks järjekordsed liikmemaksud, sedapuhku vil!! Harry Meindoki ja Jaan Timuski poolt. Koos nende viimaste toetustega on Toronto koonduselt Maja 100 projekti heaks laekunud juba 82 700 krooni.

Lisaks erakorralisele liikmemaksule, mida Seltsi välisvilistlased maksavad solidaarsusest Seltsi ajaloolise maja ühiseks renoveerimiseks, on Toronto vilistlastelt läbi aastate laekunud ka jõudsalt omaalgatuslikke abi maja hüvanguks. Kindlalt võib öelda, et alates maja tagastamisest EÜSile 1991. aastal on Toronto annetused tõstnud ta suurimaks maja toetanud Seltsi koonduseks.

Hetkel käib ehitus Seltsi majas Tartus täies ulatuses. Tänaseks on teostatud on enamus müüri- ja kommunikatsioonitöid. Ehitus peab olema lõppenud maja pidulikuks taasavamiseks 13.-15. septembril 2002. aastal Tartus.


13.06.02   Stockholmi koondus toetab Maja 100 projekti

EÜSi Rootsi Koondus Stockholmis on Maja 100 renoveerimisprojekti toetuseks kogunud erakorraliste liikmemaksudena 29 240 Eesti krooni (17 200 rootsi krooni).

EÜSi Rootsi Koonduse Stockholmis toetasid maja renoveerimisprojekti liikmemaksudega Soames Vatsel, Alo Suurna, Ivar Paljak, Mats Estonius, Arved Rossman, Olaf Kibe, Andres Kook, Ivo Penno, Rein Körgma, Peeter Pütsep, Vello Pannel, Ilja Pähn, Enno Jakobson, Jaan Seim, Ristjan Ränk, Siim Aring, Jaak Akker, Jaan Jakobson, Mart Jänes, Tönu Jänes, Peeter Paljak, Karl Tagel, Toivo Tagel, Mark Teose.

Maja 100 ehitust on toetanud mitmed EÜSi välisvilistlased ning -koondused. Toetuste kogumine toimub ka Soomes läbi Seltsi sõprusorganisatsioonide ja Seltsi sõprade abiga. Lisaks otsib EÜS Sihtasutus ning Vilistlaskogu aktiivselt annetusi ettevõtjatelt ja metseenidelt nii Eestis kui raja taga.

Tänaseks käivad ehitustööd Seltsi majas täie hooga, tehtud on enamus mustemaid töid. Maja pidulik taasavamine toimub 13.-15. septembril 2002.


03.05.02   Toetusi maja ehituseks koguneb Soomest jõudsalt

EÜSi maja renoveerimisprojekti heaks on Soomes projekti esimese teavituskuu jooksul kogutud juba üle saja tuhande eesti krooni. Toetusi korjatakse sihtotstarbeliselt Maja 100 projekti tarbeks Soome eraisikutelt ja fondidelt.

EÜSi Maja 100 projekti tutvustavad brošüürid saadeti aprilli alguses otsepostitusega kõigile Helsingi Ostrobotnia sõprusorganisatsioonide EPO, PPO ja Vasa Nationi seenioritele. Maja renoveerimisprojekti tutvustasid aprillis Helsingis ka EÜS Sihtasutuse nõukogu liikmed. Samuti levitatakse projekti infomaterjale Soome ettevõtjatele.

Tänaseks on ehitustööd Seltsi majas alanud. Ehitus peab olema lõppenud maja pidulikeks taasavamispidustusteks, mis toimuvad 13.-15. septembril 2002. aastal Tartus.


18.04.02   Coetus 95-II toetab majaehitust ligi 10 000 krooniga

EÜSi Maja 100 renoveerimistööde heaks on laekunud annetus järjekordselt Seltsi coetuselt. Sedapuhku annetasid 1995-II Seltsi vastu võetud ksv!! ja vil!! maja remondi heaks 9100 krooni, millest esimene osa on vilistlaskogu arvele juba üle kantud. Annetajate seas on ksv!! Ibrus, Innos, Made, Prank ja Rankla ning vil!! Eensaar, Jalakas, Kuusk ja Petron.


04.04.02   Maja 100: esimene annetus Soomest

Seltsi maja renoveerimisprojekt on saanud esimese annetuse Soome hõimuvendadelt. Suomen Suvun Säätiö annetas maja ehituskulude katteks 26 000 krooni võimalusega tulevikus maja ehitust täiendavalt toetada.

Maja renoveerimisprojekti suurem tutvustuskampaania Soomes sai hoo sisse sel nädalal Seltsi sõprusorganisatsioonide kaudu. PPO seenioritele on otsepostiga läkitatud Maja 100 projekti tutvustav trükis, nädala lõpul postitatakse 240 eksemplari EPO seenioritele ja lähiajal paarsada koopiat Vasa Nationi seenioritele.


10.04.02   Ehitus Seltsi majas algas

Täna algasid EÜSi ajaloolises majas Tartus suuremahulised ümberehitustööd, mille tulemusena 2002. aasta sügiseks renoveeritakse hoone täielikult. Ehitustöid teostab konkursil parima pakkumise teinus AS Linnaehitus.

Seltsi maja vajab kulude vähendamiseks korralikku isoleerimist, väljavahetamist ootab küttesüsteem (v.a. katel), paigaldada tuleb kogu maja ventilatsioon, uus elektri- ja kanalisatsioonisüsteem, korda teha põhikorrus Seltsi tegevuseks vajalike ruumidega. Ehituse järgnevates etappides remonditakse soklikorrus, möbleeritakse ülejäänud maja ning ehitatakse välja maja ümbrus.

Ehitustööd valmivad hoone pidulikuks taasavamiseks maja 100. aastapäeval septembris 2002.


11.03.02   Maja 100: ehitaja ja laenuandja valitud

EÜS Sihtasutuse nõukogu valis Seltsi maja renoveerimistööde läbiviimiseks mitme pakkumise seast välja ehitusfirma Linnaehitus, kelle 7,1 miljoni krooni suurune pakkumine oli soodsaim.

Lisaks hinnale arvestas Sihtasutus otsuse langetamisel ka restaureerimiskogemustega töödejuhataja olemasolu ning valmidust Seltsile vajalikul ajal ehitada. Ehituslepingu projekt on ette valmistatud ning sõlmitakse lähiajal, seniste läbirääkimiste käigus on fikseeritud tööde maksimaalne maksumus. Ehitustööde esimese etapi orienteeruv hind kujuneb 5 miljoni krooni suuruseks.

Lisaks otsustas EÜS Sihtasutuse nõukogu sõlmida laenulepingu Nordea Pangaga, kes esitas Sihtasutusele soodsaimate maksetingimuste ja intressimääradega laenupakkumise. Võetava laenu suuruseks on 3 miljonit krooni ja tagatiseks 1. järjekorra hüpoteek Seltsi majale. Ülejäänud ehituskulud katab Selts omavahendite abil.

Ehitustööd Seltsi majas algavad kava kohaselt esmaspäeval, 8. aprillil. Selts on teinud vajalikud ettevalmistused ehitustööde ajaks ajutisse korterisse kolimiseks. Sel nädalavahetusel peetakse viimane aastapäev veel remontimata majas.


01.03.02   EÜSi Maja 100 renoveerimisprojekt sai Vilistlaskogu heakskiidu

24. veebruaril peetud EÜS Vilistlaskogu erakorraline koosolek Tartus andis oma heakskiidu EÜS Maja 100 renoveerimisprojekti lõpuleviimiseks. Koosolek volitas EÜS Sihtasutust, kes tegeleb projekti jooksva juhtimisega, sõlmima Seltsi vajadustest ja võimalustest lähtuvalt lepingud ehitusfirmadega, krediidilepingu parima laenupakkumise teinud pangaga ning kasutama vajadusel Seltsi maja tagatisena.

EÜS Sihtasutus asub järgnevalt lähematesse läbirääkimiste pakkumise teinud ehitusfirmadega, mis viib ehituslepingu sõlmimiseni, kus on sätestatud täpsed maksumused, tähtajad ning muud tingimused. Paralleelselt sõlmib Sihtasutus laenulepingu pangaga, pannes seejuures vajadusel tagatiseks Seltsi maja. Projektil on olemas kõigi ametkondade kooskõlastused. Tartu Linnavalitsus peab viimasena andma ehitusloa ning ehitus võib alata eeldatavalt 2002. aasta aprillis.


21.02.02   Ehitusprojektid kooskõlastatud

Seltsi maja renoveerimisprojektid on saanud ametliku heakskiidu vajalikelt ametkondadelt. Projektid on tänaseks kooskõlastatud ja kinnitatud kõigi ametnike poolt, kelle heakskiit on ehituse alguseks vajalik: muinsuskaitse, päästeamet ning tervisekaitse.

Lähipäevil laekuvad lõplikud hinnapakkumised kolmelt parema esialgse pakkumise teinud ehitusfirmalt. EÜS Sihtasutus analüüsib pakkumisi põhjalikult ning esitab vilistlaskogu erakorralisel koosolekul 24. veebruaril nende kokkuvõtte.

Kui koosolek otsustab majaprojektiga jätkata, valitakse välja parim pakkuja ehitustööde läbiviimiseks ja määratakse Seltsi-poolne tellija esindaja. Kui nii ehitaja kui tellija esindaja on teada, annab Tartu linn projektile lõpliku ehitusloa. Ehitusprojekti kooskõlastuste saamise nimel tegi tõhusat tööd EÜS Sihtasutuse juhatuse liige vil! Toomas Määrmann.


15.02.02   Seltsi maja renoveerimisprojektid valmis

Veebruari keskpaigaks laekus EÜS Sihtasutuse nõukogule Seltsi Tartu maja täielik renoveerimisprojekt, mille koostas arhitektuuribüroo R-Projekt. Valminud ehitusprojekti alusel on Sihtasutuse nõukogu võtnud Tartus tegutsevatelt ehitusfirmadelt võrdlevad hinnapakkumised, mis lõplikul kujul laekuvad enne Eesti Vabariigi aastapäeva.

Seltsi käsutuses on maja üldrenoveerimisprojekt koos sisekujunduslahendusega ning eriosade projektid, mis sisaldavad ventilatsiooni-, elektri-, kütte-, vee- ning kanalisatsioonisüsteemide lahendusi. Projektide koostamisel krediidiastusega.

24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval Tartus toimuval EÜS Vilistlaskogu erakorralisel koosolekul esitab Sihtasutus koosolekule aruteluks valminud projektid, tehtud ehituse hinnapakkumised ning võimalikud finantseerimistingimused.


01.12.01   EÜSi Maja 100 veebileht avatud!

Eesti Üliõpilaste Seltsi maja renoveerimisprojekti veebileht on avatud, maja 100. juubeliks 2002 a. augustis saad siit näha uuenenud Seltsi kodu pilte!

Maja on olnud läbi aegade EÜSi tegevuse keskmeks. Sellest majast sammus EÜS in corpore Vabadussõtta, siin sõlmis noor Soome Vabariik rahulepingu Nõukogude Venemaaga. Siit kasvab praegu välja meie tuleviku haritlaskond.

Sündmusrikas sajand pole Seltsi maja puutumata jätnud. Renoveerimisprojekti sihiks on maja 100. sünnipäevaks 2002 a. augustis täielikult uuendada vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni- ning küttesüsteemid, määrata igale ruumile otstarbekohane kasutus ning sisustada need sellest lähtuvalt kaasaegselt, vastupidavalt ning ajaloolise taustaga sobivalt.

Siit lehelt hakkad leidma värskeid uudiseid ehituse käigust, saad fotodega ülevaate majast, ehitusest, projektidest, ajaloost ja sellest, kuidas saad omalt poolt ehitust toetada.

Astu sisse!

13.10.01 Maja renoveerimise eskiisprojekt kinnitatud

13. oktoobril 2001 a. kogunes Tartus Seltsi majas EÜS-i Sihtasutuse Nõukogu, et arutada läbi arhitektuuribüroos R-Projekt valminud Seltsi maja renoveerimise eskiisprojekt. Kohaletulnud nõukogu liikmed ja kaasaaitajad arutasid eskiisprojektist lähtuvalt läbi kõikide Seltsi maja ruumide kasutuse tulevikus. EÜS-i Sihtasutuse Nõukogu otsustas eskiisprojekti koos parandustega kinnitada. Eskiisprojekti alusel hakkavad arhitektid koostama eriosade ehitusprojekte, mille alusel algab tegelik ehitustöö.  Valminud eskiisprojektiga saad tutvuda siin.

29.08.01  EÜSi maja renoveerimisprojekt käivitus

29. augustil 2001 a. käivitasid Seltsi liikmed projekti EÜSi Maja 100, mille eesmärgiks on maja täielik renoveerimine. Täpselt aasta pärast, 2002 aasta augustiks peab Seltsi maja saama uue kuue.

Sisulised ja organisatoorsed ettevalmistused Seltsi maja renoveerimiseks on käinud juba mõnda aega, 2001. aasta kevadel seati sisse erakorraline liikmemaks ehituse rahastamiseks.

Värsket infot projekti EÜSi Maja 100 edasiminekust leiad projekti veebilehelt ning infolehtedest.
     
    

                                                                      © Eesti Üliõpilaste Selts 2001-2002

                                                                             maja100@eys.ee