Tegevusest

Eesti Üliõpilaste Seltsi tegevus on väga mitmekesine – nagu meie liikmeskondki. Selts tegutseb kõige aktiivsemalt Tartus ja Tallinnas, kus on ka oma majad. Olenemata päevast või kellajast saavad seltsivennad majja tulla ning kunagi ei või teada, kellega seal kohtutakse ja mis huvitavad arutelud tekkida võivad.

Tegevust EÜSis juhivad laiendatud eestseisuste ja Vilistlaskogu ning Sihtasutuse ametnikud. Aktiivse semestri ajal (september-detsember ja veebruar-mai) tulevad seltsivennad Tartus ja Tallinnas iga neljapäev kokku koosolekutele. Uumatele liikmetele (noorliikmetele) toimub aktiivsel semestril iga nädal vanamehetund, kus tutvustatakse Seltsi põhimõtteid, kodukorda ja ajalugu.

Sport

Tartus käiakse üheskoos esmaspäeviti mängimas saalihokit ning teisipäeviti võrkpalli. Tallinnas esmaspäeviti jalgpalli, kolmapäeviti korvpalli ning harrastatakse ka üldfüüsilist treeningut. Osaletakse ka akadeemiliste organisatsioonide võrk- ja jalgpalliturniiridel ning korp! Vironiaga toimub iga aasta jalgpallilahing rändkarika peale. Samuti toimub iga semester ka sõpruskohtumine korp! Ugalaga.

Kõnekoosolekud

Kõnekoosolekutel tutvustavad erinevate valdkondade asjatundjad oma valdkonda. Kõnekoosolekud on hea võimalus laiendada oma silmaringi ning tutvuda erialadega väljaspool enda õppevaldkonda.

Tähtpäevade tähistamine

Iga semester tullakse kokku suursündmusteks

Suuremad sündmused mida me tähistame on kevad-semestril aastapäev ja volber ning sügis-semestril vilistlaspäev. Juba sellel kevadel tähistab EÜS suurejooneliselt oma 150. aastapäeva.

Õllelauad

Õllelaud on Seltsi traditsiooniline formaat, kus seltsivennad saavad kokku mängulisemas õhkkonnas. Lauldakse tudengilaule, tehakse kõnesid ja tekivad arutelud väga erinevatel teemadel.

Suhtlus sõprusorganisatsioonidega

Eesti Üliõpilaste Seltsi sõprusorganisatsioonid on  Etelä-Pohjalaise Osakunta, Pohjois-Pohjalaise Osakunta, Vasa Nation ja Austrums. Sõprusorganisatsioonidega toimub tihe suhtlus ning külastatakse iga semester üksteise suuremaid sündmusi. Etelä-Pohjalaise Osakunta ja Pohjois-Pohjalaise Osakuntaga toimub ka stipendiaatide vahetus, mille käigus läheb üks Seltsivend semestriks Helsingi Ülikooli õppima ning üks sõprusorganisatsiooni liige Tartusse õppima.

Suvepäevad

Iga suvi toimuvad Seltsi suvepäevad, kus nauditakse seltskonda, tehakse ühiselt sporti, tutvutakse suvepäevade piirkonnaga ja tuntakse suvest rõõmu.