Igapäevane tegevus

Eesti Üliõpilaste Selts tegutseb kõige aktiivsemalt Tartus ja Tallinnas, kus on ka oma majad kuhu on seltsivennad iga kell oodatud. Seltsi liikmetel on alati võimalus tulla majja õhtut veetma, õppima või lihtsalt aju õppimisest tuulutama.  Tegevust EÜSis juhivad laiendatud eestseisuste ja Vilistlaskogu ning Sihtasutuse ametnikud. Aktiivsel semestril (september-detsember, veebruar-mai) toimuvad iga nädal koosolekud ning uuematele liikmetele (noorliikmetele) vanamehetund, kus õpitakse tundma EÜSi põhimõtteid, ajalugu ja kombeid ning laulutund, kus lauldakse ja õpitakse laulukorda.

Sport

Tartus käiakse üheskoos esmaspäeviti mängimas saalihokit ning teisipäeviti võrkpalli. Tallinnas esmaspäeviti jalgpalli, kolmapäeviti korvpalli ning harrastatakse ka üldfüüsilist treeningut. Osaletakse ka akadeemiliste organisatsioonide võrk- ja jalgpalliturniiridel ning korp! Vironiaga toimub iga aasta jalgpallilahing rändkarika peale. Samuti toimub iga semester ka sõpruskohtumine korp! Ugalaga.

Kõnekoosolekud

Kõnekoosolekutel tutvustavad erinevate valdkondade asjatundjad oma valdkonda. Kõnekoosolekud on hea võimalus laiendada oma silmaringi ning tutvuda erialadega väljaspool enda õppevaldkonda.

Tähtpäevade tähistamine

Iga semester tullakse kokku suursündmusteks

Suuremad sündmused mida me tähistame on kevad-semestril aastapäev ja volber ning sügis-semestril vilistlaspäev. Juba sellel kevadel tähistab EÜS suurejooneliselt oma 150. aastapäeva.

Õllelauad

Õllelaud on traditsiooniline formaat, kus seltsivennad saavad vabamalt suhelda mängulisemas õhkkonnas. Lauldakse ka rohkelt tudengilaule, tehakse kõnesid ja arutletakse päevakajalistel teemadel.

Suhtlus sõprusorganisatsioonidega

Eesti Üliõpilaste Seltsi sõprusorganisatsioonid on  Etelä-Pohjalaise Osakunta, Pohjois-Pohjalaise Osakunta, Vasa Nation ja Austrums. Sõprusorganisatsioonidega toimub tihe suhtlus ning külastatakse iga semester üksteise suuremaid sündmusi. Etelä-Pohjalaise Osakunta ja Pohjois-Pohjalaise Osakuntaga toimub ka stipendiaatide vahetus, kus läheb üks Seltsivend semestriks Helsingi Ülikooli õppima ning üks sõprusorganisatsiooni liige tuleb Tartusse õppima.

Suvepäevad

Suvepäevad on vabamas vormis ühine aja veetmise võimalus, tehakse ühiselt sporti, tutvutakse suvepäevade piirkonnaga ja tuntakse suvest rõõmu.