Liikmeskond


Eesti Üliõpilaste Selts on üliõpilasorganisatsioon, mille liikmeteks saavad astuda eesti soost meesüliõpilased.

Tänapäeval võetakse Eestis EÜSi liikmeteks kõigi registreeritud ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi. Väliskoondustes võetakse uusi liikmeid vastu Brüsselis, Göteborgis, Baltimore-Washingtonis ja Torontos nendes piirkondades õppivaid eesti soost meesüliõpilasi.

EÜS on eluaegse liikmeksoleku põhimõttega organisatsioon. Ülikooliõpingud lõpetanud EÜSi liikmed on EÜSi vilistlased ning kuuluvad Vilistlaskokku.

Noorliikmed

Noorliikmed on kõik EÜSi liikmed alates Seltsi vastuvõtmisest kuni erakoosolekul tegevliikmeks valimiseni. Noorliikmeaja üks tähtsamaid eesmärke on õppida tundma Seltsi olemust ning meie liikmeid.

Tegevliikmed

Tegevliikmed on kõik Seltsi liikmed alates tegevliikmeks vastuvõtmisest kuni üldkoosoleku poolt vilistlaseks tunnistamiseni.

Vilistlased

Vilistlased (vil!) on kõrghariduse omandanud seltsivennad, kes korraldavad samuti oma koosolekuid ja koosviibimisi ning toetavad kaasvõitlejate tegevust.Loe lähemalt »

Auvilistlased

Auvilistlasteks (auvil!) valitakse EÜSi suurematel tähtpäevadel neid Seltsi vilistlasi, kellel on silmapaistvaid teeneid EÜSi ja Eesti riigi, rahva, ühiskonna, kultuuri või teaduse ees.

Loe lähemalt auvilistlastest »

EÜSi liikmete jaotus õppevaldkondade põhjal:

(01.01.2020 seisuga)