Liikmeskond


Eesti Üliõpilaste Selts on üliõpilasorganisatsioon, mille liikmeteks saavad astuda eesti soost meesüliõpilased. Kuni 1936. aastani olid EÜSi liikmed eranditult Tartu Ülikooli üliõpilased, alates 1936. aastast võeti liikmeks ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi. Paguluses võeti liikmeks erinevate ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi.

Tänapäeval võetakse Eestis EÜSi liikmeteks kõigi registreeritud ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi. Väliskoondustes võetakse uusi liikmeid vastu Brüsselis, Göteborgis, Baltimore-Washingtonis ja Torontos nendes piirkondades õppivaid eesti soost meesüliõpilasi.

EÜS on eluaegse liikmeksoleku põhimõttega organisatsioon. Ülikooli lõpetanud või ülikoolist lahkunud EÜSi liikmed on EÜSi vilistlased ning kuuluvad Vilistlaskokku.

Lihtliikmed

Lihtliikmed on uued liikmed, kes veel õpivad Seltsi põhimõtteid, kombeid ja ajalugu. Lihtliikmed on kõik Seltsi liikmed alates Seltsi vastuvõtmisest üldkoosoleku poolt kuni tegevliikmeks vastuvõtmiseni erakoosolekul. Lihtliikmeaeg on prooviaeg, kui kontrollitakse uue liikme sobivust Seltsi. Lihtliikmeajal on Seltsi liikmel tegevustest osavõtt tasuta.

Tegevliikmed

Tegevliikmed on kõik Seltsi liikmed alates tegevliikmeks vastuvõtmisest kuni üldkoosoleku poolt vilistlaseks tunnistamiseni.

Loe tegevusest lähemalt »

Vilistlased

Vilistlased (vil!) on juba kõrghariduse omandanud seltsivennad, kes korraldavad samuti oma koosolekuid ja koosviibimisi ning toetavad kaasvõitlejate tegevust.Loe lähemalt »

Auvilistlased

Auvilistlasteks (auvil!) valitakse EÜSi suurematel tähtpäevadel neid Seltsi vilistlasi, kellel on silmapaistvaid teeneid EÜSi ja Eesti riigi, rahva, ühiskonna, kultuuri või teaduse ees.

Loe lähemalt auvilistlastest »

EÜSi liikmete jaotus õppevaldkondade järgi:

(01.01.2020 seisuga)