Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu poolt 1997. aastal asutatud Sihtasutuse eesmärkideks on EÜSi põhimõtetes sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine, EÜSi liikmete loovuse ja ühiskondliku initsiatiivikuse arendamiseks vajaliku varalise ja rahalise toetuse tagamine, EÜSile ja EÜSi Vilistlaskogule kuuluva vara haldamine ja selle säilimise tagamine ning Sihtasutusele üle antud vara valitsemine, majandamine ja eesmärgipärane kasutamine, selle rohkendamine ja vääristamine.

 

Eesti Üliõpilaste Seltsi toetajad: