Eesti Üliõpilaste Selts


Eesti Üliõpilaste Selts on 1870. aastal asutatud üliõpilasorganisatsioon. Meie seast leiab erinevate erialade tudengeid, samuti kultuuritegelasi, insenere, poliitikuid, kaitseväelasi, teadlasi, ajakirjanikke, ettevõtjaid, kunstnikke jpt.

Ühise keele leiavad ka kõige erinevamad inimesed – jagatakse kogemusi, leitakse uusi sõpru ning võetakse ühiselt vägevaid asju ette.

Seltsi kuulub ligikaudu 1000 liiget – kõige rohkem on meid Eestis, kuid koondused asuvad üle maailma: Rootsis, Belgias, Soomes, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Austraalias.

KÜLALISÕHTUTE INFO->

EÜSi tutvustav filmLiitumine

Eesti Üliõpilaste Selts võtab uusi liikmeid vastu kaks korda aastas – kevad- ja sügissemestri alguses. Liikmeteks võetakse eesti soost meesüliõpilasi.Liitumisest »

Kõnekoosolekud

EÜS-is toimuvad erinevatel pea iga nädal kõnekoosolekud. Toimunud kõnekoosolekuid saab järelvaadata siitVaata lähemalt »

EÜSi XX album

150. aastapäeva puhul ilmus Eesti Üliõpilaste Seltsi XX album, mis sisaldab 352 lehekülge meie vilistlaste ja kaasvõitlejate artikleid, ilukirjanduslikke tekste ja ka seltsivendade kunstiteoste reproduktsioone.Loe lähemalt »

EÜSi maja Tartus

1902. aastal EÜSi tegevuseks ehitatud maja arhitekt on Georg Hellat ning seda peetakse ka rahvusliku arhitektuuri esikteoseks. Maja saali on võimalik rentida ka eraürituste korraldamiseks.Loe lähemalt »

Sini-must-valge lipu lugu

4. juunil 1884. aastal pühitseti Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp, mis kujunes läbi rahvusliku ärkamise Eesti rahvuslipuksLoe lähemalt »

Maja virtuaaltuur

2019. aasta lõpus valmis EÜSi Tartu majast virtuaaltuur. Läbi virtuaaltuuri on iga kell võimalus Seltsi maja külastada ja sellega interaktiivselt tutvuda.Vaata virtuaaltuuri »

Vilistlaskogu

Vilistlaskogu on kõrghariduse omandanud seltsivendade ühendus, mis toetab EÜSi tegevkonvendi tegevust ja põhimõtete teostamistLoe lähemalt »

Kirjastus

EÜS Kirjastus annab välja raamatuid, mis on seotud EÜSi, rahvusliku liikumise või eesti kultuurigaLoe lähemalt »

Sihtasutus

Sihtasutus tegeleb EÜSi varade halduse, kirjastustegevuse juhtimise, stipendiumide väljaandmise ja varade väärindamisegaLoe lähemalt »

Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS) on 1870. aastal asutatud üliõpilasorganisatsioon. EÜS tegutses 1870-1940 Tartus. 1940. aastal, pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt, suleti kõik üliõpilasorganisatsioonid. EÜS jätkas tegevust põranda all. Alates 1945. aastast tegutses EÜS avalikult paguluses (Rootsis, Saksamaal, Austraalias, Inglismaal, Kanadas, USAs ja Argentiinas). 1988. aastal taastati Eesti Üliõpilaste Selts Tartus.

Eesti Üliõpilaste Seltsi nimetus inglise keeles on Estonian Students Society, saksa keeles Verein Studierender Esten ja ladina keeles Societas Studiosorum Estonorum.

Eesti Üliõpilaste Selts on üliõpilasorganisatsioon, mille liikmeteks saavad olla eesti soost meesüliõpilased. Kuni 1936. aastani olid EÜS-i liikmed eranditult Tartu Ülikooli üliõpilased, alates 1936. aastast võeti liikmeks ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi. Tänapäeval võetakse EÜS-i liikmeteks kõigi Eestis registreeritud ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi ning välisriikides sealsete kõrgkoolide üliõpilasi.

Eesti Üliõpilaste Seltsil on sõprussuhted viie akadeemilise üliõpilasorganisatsiooniga. 1928. aastal sõlmiti sõpruslepingud Helsingi Ülikooli Etelä-Pohjalaise Osakunna ja Pohjois-Pohjalaise Osakunnaga. 1937. aastal sõlmiti sõprusleping Läti üliõpilasseltsiga Austrums, 1991. aastal Helsingi Ülikooli Vasa Nationiga ja 2021. aastal Läti korporatsiooni Fraternitas Lataviensisega. EÜS ning sõprusorganisatsioonid  vahetavad stipendiaate ja osalevad üksteise suurematel pidupäevadel – aastate jooksul on välja kujunenud ühine sõpruskond.

EÜS on eluaegse liikmeksoleku põhimõttega organisatsioon. Ülikooli lõpetanud või ülikoolist lahkunud EÜS-i liikmed on EÜS-i vilistlased. Seetõttu koosneb EÜS kahest juriidilisest isikust:

Eesti Üliõpilaste Selts – asutatud 1870

Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu – asutatud 1884

Ajalugu


  • 1870 – EÜS-i asutamine – 1. Kalevipojaõhtu
  • 1884 – Sini-must-valge lipu pühitsemine
  • 1902 – Valmib EÜS-i maja Tartus
  • 1918 – In corpore Vabadussõtta minek
  • 1940 – Tegevuse keelustamine Nõukogude võimude poolt
  • 1945 – Väliskoonduste moodustamine
  • 1988 – Tegevuse taastamine Eestis
0
+
liiget
0
tegevusaastat
0
koondust üle maailma