Eesti Üliõpilaste Seltsi kirjastustegevusest

Eesti Üliõpilaste Selts on oma ajaloo kestel arendanud võrdlemisi ulatuslikult ka kirjanduslikku tegevust, mille intensiivsus on olnud vahelduv teatud ajaperioodide vältel ja otseses seoses vastava perioodi vajaduste ja ülesannetega.

Meie akadeemilise haritlaskonna rahvusliku ärkamisaja algust tähistab õieti Eesti Üliõpilaste Seltsi asutamine. Meie üldine rahvuslik ärkamisaeg algas küll juba paar aastakümmet varem, kuid see oli peamiselt kantud nn. “Maasoola” – külakoolmeistrite ja köstrite poolt, kes seisid rahvale lähemal. Võõrkeelsete koolide kaudu Alma Materi lättele jõudnud haritlased olid suures enamuses isikliku karjääri ja heaolu huvides oma rahvast võõrdunud ning sellele selja pööranud.

Alles Eesti Üliõpilaste Seltsi asutamisega asub ka akadeemiline haritlaskond rahvusliku võitluse teele, kuigi alguses väga väikese grupina. See võitlusgrupp vajas aga oma tegevuseks relva ja selleks sai olla vaid eestikeelne kirjasõna. Aga see relv oli võrdlemisi roostetanud ja selle käsitajad sellega harjumatud. Selle taustal ja vajadusel tekkiski EÜS-i kirjanduslik tegevus, sest kõigepealt oli selle kaudu vajalik ja võimalik oma emakeele oskuse täiendamine ja arendamine, see oli paratamatuks vahendiks üldise rahvuskultuurilise ja rahvuspoliitilise tegevuse õhutamiseks ja suunamiseks.

Kirjanduse arendamise ja vajaduse mõtet on arutatud õieti juba Seltsi asutamise algpäevist. See oli aga tolleaegses olukorras väga raske ülesanne ja nõudis pikemate aastate ettevalmistusi. 1883. Aastal moodustati selleks vastav komisjon, mida hiljem nimetatakse Seltsi Kirjanduskomisjoniks, mis tänapäevani, ka pagulusoludes, on püsinud ühe olulisema Seltsi organina.
1888. Aasta sügisel valiti Albumi peatoimetajaks vil! Villem Reiman ja esimene Album ilmus 1889. aastal. Esimest Albumit trükiti 2000 eksemplari.
See album leidis oma sisu tõttu väga hääkskiitvat vastuvõttu väljaspool ja seda nimetati eesti tookordse kirjastusturu tähelepandavaks sündmuseks.
See kordaminek oli omakorda oluliseks õhutajaks ja aluseks järgnevale väga viljakale kirjanduslikule tegevusele, mis kestis Esimese maailmasõja päevini. Sellel ajajärgul ilmus 9 sisukat Albumit. 1886. Aastal laiendas Kirjanduskomisjon oma tegevust ja hakati välja andma laiematele hulkadele määratud kalendrit “Sirvilaudade” nime all, mis leidis suurt levikut, sellest veidi lähemalt allpool.

Samal ajajärgul kirjastatakse Seltsi poolt teisigi teoseid, nagu “Kalevala” II osa, J. Jungi “Muinasaja teadus”, A. Lätte “Neli laulu” jne. Eesti iseseisvuse aastakümnetel oli Seltsi kirjastustegevus väga tagasihoidlik, kuna ülesanded ja kohustused meie rahvuslikul tööpõllul olid nüüd hoopis muutunud ja Seltsi kirjanduslikuks tegevuseks puudus otsene vajadus. Sel ajajärgul ilmus vaid kaks Albumi numbrit. Kuid 1925. Aastal ilmus Seltsi 55. Aastapäevaks Johan Kõpu “Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu 1870-1905”, mis on üheks väärtuslikumaks kultuuriajalooliseks dokumendiks vastava ajajärgu kohta.

Kolmanda ajajärgu Seltsi kirjanduslikus tegevuses moodustab meie pagulusaeg, kus muutunud olukorrad on tinginud meie kirjandusliku tegevuse uuesti intensiivistamist ja ümberkujundamist vastavalt aja nõuetele.

Albumitega on võimalik lähemalt tutvuda ja neid alla laadida SIIT

EÜS Kirjastuselt ilmus uustrükk raamatust “Vivat Academia”

EÜS Kirjastuselt on ilmunud “Vivat Academia” teine trükk. “Vivat Academia. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis” on mahukas kogumik, mis annab põhjaliku ülevaate Eesti akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest. Teos algab ülevaatega üliõpilasorganisatsioonide kujunemisest Euroopas ja Baltimaades, tutvustab Tartu Ülikooli juures eri aegadel tegutsenud üliõpilasorganisatsioone. Raamatu põhituumiku moodustavad iga Eesti akadeemilist organisatsiooni tutvustavad artiklid, mille on kirjutanud vastava organisatsiooni liikmed ise. Eraldi peatükid on pühendatud kommetele ja välismärkidele ning raamatust leiab ohtrat pildimaterjali. “Vivat Academia” peatoimetaja on vil! Helmut Piirimäe (EÜS) ja tegevtoimetaja vil! Meelis Burget (EÜS).

Sel kevadel ilmunud raamatu puhul on tegu teise trükiga viis aastat tagasi välja antud raamatust, mis oli mõtteliseks järjeks 1996. aastal ilmunud raamatule “Spes Patriae”. “Vivat Academia” uustrükk on parandatud, täiendatud ja uuendatud, kajastades Eesti akadeemilisi organisatsioone eelmise aasta seisuga.

Suuremate koguste puhul saab raamatut tellida otse EÜS-i Kirjastuselt soodsa hinnaga. Tellimiseks palun võtke ühendust e-posti aadressi kirjastus -at- eys.ee kaudu.