Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlased

§ 10. Eriti silmapaistvate teenete eest EÜSi ja Eesti riigi, rahva, ühiskonna, kultuuri või teaduse ees valitakse EÜSi suurematel tähtpäevadel EÜSi auvilistlasi. Auvilistlasteks saab valida EÜSi vilistlasi, kelle EÜSi astumisest on möödunud vähemalt 50 semestrit. Auvilistlaste kandidatuuride esitamise õigus on V/k eestseisusel, V/k koondustel, EÜSi tegevliikmete koondustel ning üksikutel vilistlastel. Viimasel juhul peab esitatud kandidatuuril olema vähemalt 25 V/k liikme kirjalik toetus. V/k eestseisus informeerib koondusi esitatud kandidaatidest vähemalt 1 kuu enne V/k üldkoosolekut. V/k üldkoosolekule esitatakse vaid need kandidaadid, kelle kandidatuuri on toetanud vähemalt 2/3 koondustest. Auvilistlased valitakse EÜSi vilistlaste ja kaasvõitlejate (EÜSi liikmete) ühisel koosolekul 3/4 kohalolijate häältega. EÜSi auvilistlased on V/k liikmemaksust vabastatud.

Jakob-Hurt
Rosenthal
Hermann2
Koppel
eisen
download
oskar-kallas2
Anton
gustav-suits
aadu-luus
kargaja
muller
Torma
Kook
Petersen
Raamot
Rebane
Riomar
Lender
Urm
Aun
Taska
Pakosta
Raam
Veem
Anderson
Heinsoo
Kross