Eesti Üliõpilaste Seltsiga liitumine


Eesti Üliõpilaste Selts võtab uusi liikmeid vastu kaks korda aastas – kevad- ja sügissemestri alguses. Liikmeteks võetakse eesti soost meesüliõpilasi.

1

Tule külalisõhtule

Külalisõhtutel tutvustatakse Eesti Üliõpilaste Seltsi, millega me tegeleme ning lühidalt meie traditsioone ja ajalugu. Külalisõhtul saad täpsema pildi, kas ka sina võiksid meie sekka kuuluda. Järgmised külalisõhtud toimuvad sügissemestri alguses.