Liikmeskond


Eesti Üliõpilaste Selts on üliõpilasorganisatsioon, mille liikmeteks saavad olla eesti soost meesüliõpilased. Kuni 1936. aastani olid EÜSi liikmed eranditult Tartu Ülikooli üliõpilased, alates 1936. aastast võeti liikmeks ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi. Paguluses võetakse liikmeks erinevate ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi. Tänapäeval võetakse EÜSi liikmeteks Eestis kõigi registreeritud ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi.

EÜS on eluaegse liikmeksoleku põhimõttega organisatsioon. Ülikooli lõpetanud või ülikoolist lahkunud EÜSi liikmed on EÜSi vilistlased.

Lihtliikmed

Lihtliikmed on uued liikmed, kes veel õpivad Seltsi põhimõtteid, kombeid ja ajalugu. Lihtliikmed on kõik Seltsi liikmed alates Seltsi vastuvõtmisest üldkoosoleku poolt kuni tegevliikmeks vastuvõtmiseni erakoosolekul. Lihtliikmeaeg on prooviaeg, kui kontrollitakse uue liikme sobivust Seltsi. Lihtliikmeajal on Seltsi liikmel tegevustest osavõtt tasuta.

 

Tegevliikmed

Tegevliikmed on kõik Seltsi liikmed alates tegevliikmeks vastuvõtmisest kuni üldkoosoleku poolt vilistlaseks tunnistamiseni.

Vilistlased

Vilistlased (vil!) on juba kõrghariduse omandanud seltsivennad, kes korraldavad samuti oma koosolekuid ja koosviibimisi ning toetavad kaasvõitlejate tegevust.

Auvilistlased

Auvilistlasteks (auvil!) valitakse EÜSi suurematel tähtpäevadel neid Seltsi vilistlasi, kellel on silmapaistvaid teeneid EÜSi ja Eesti riigi, rahva, ühiskonna, kultuuri või teaduse ees.

Auvilistlased »