Igapäevane tegevus

Eesti Üliõpilaste Selts tegutseb kõige aktiivsemalt Tartus ja Tallinnas, kus on ka oma majad kuhu on seltsivennad iga kell oodatud. Seltsi liikmetel on alati võimalus tulla majja õhtut veetma, õppima või lihtsalt aju õppimisest tuulutama.  Tegevust EÜSis juhivad laiendatud eestseisuste ja Vilistlaskogu ning Sihtasutuse ametnikud. Aktiivsel semestril (september-detsember, veebruar-mai) toimuvad iga nädal koosolekud ning uuematele liikmetele (noorliikmetele) vanamehetund, kus õpitakse tundma EÜSi põhimõtteid, ajalugu ja kombeid ning laulutund, kus lauldakse ja õpitakse laulukorda.

Sport

Tartus käiakse üheskoos esmaspäeviti mängimas saalihokit ning teisipäeviti võrkpalli. Tallinnas esmaspäeviti jalgpalli, kolmapäeviti korvpalli ning harrastatakse ka üldfüüsilist treeningut. Osaletakse ka akadeemiliste organisatsioonide võrk- ja jalgpalliturniiridel ning korp! Vironiaga toimub iga aasta jalgpallilahing rändkarika peale. Samuti toimub iga semester ka sõpruskohtumine korp! Ugalaga.

Suvepäevad

Suvepäevad on vabamas vormis ühine aja veetmise võimalus, tehakse ühiselt sporti, tutvutakse suvepäevade piirkonnaga ja tuntakse suvest rõõmu.