Eesti Üliõpilaste Selts


Eesti Üliõpilaste Selts on 1870. aastal asutatud üliõpilasorganisatsioon. EÜS tegutses 1870-1940 Tartus. 1940. aastal, pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt, suleti kõik üliõpilasorganisatsioonid. EÜS jätkas tegevust põranda all. Alates 1945. aastast tegutses EÜS avalikult paguluses (Rootsis, Saksamaal, Austraalias, Inglismaal, Kanadas, USAs ja Argentiinas). 1988. aastal taastati Eesti Üliõpilaste Selts Tartus.

Eesti Üliõpilaste Seltsi nimetus inglise keeles on Estonian Students Society, saksa keeles Verein Studierender Esten ja ladina keeles Societas Studiosorum Estonorum.

Eesti Üliõpilaste Selts on üliõpilasorganisatsioon, mille liikmeteks saavad olla eesti soost meesüliõpilased. Kuni 1936. aastani olid EÜSi liikmed eranditult Tartu Ülikooli üliõpilased, alates 1936. aastast võeti liikmeks ka Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi. Paguluses võetakse liikmeks erinevate ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi. Tänapäeval võetakse EÜSi liikmeteks Eestis kõigi registreeritud ülikoolide ja kõrgkoolide üliõpilasi.

Eesti Üliõpilaste Seltsil on sõprussuhted nelja akadeemilise üliõpilasorganisatsiooniga. 1928. aastal sõlmiti sõpruslepingud Helsingi Ülikooli Etelä-Pohjalaise Osakunna ja Pohjois-Pohjalaise Osakunnaga. 1937. aastal sõlmiti sõprusleping Läti üliõpilasseltsiga Austrums ning 1991. aastal Helsingi Ülikooli Vasa Nationiga. EÜS ning sõprusorganisatsioonid  vahetavad stipendiaate, aastate jooksul on välja kujunenud ühine sõpruskond.

EÜS on eluaegse liikmeksoleku põhimõttega organisatsioon. Ülikooli lõpetanud või ülikoolist lahkunud EÜSi liikmed on EÜSi vilistlased. Seetõttu koosneb EÜS kahest juriidilisest isikust:

Eesti Üliõpilaste Selts – asutatud 1870

Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu – asutatud 1884

Meie lugu


Film “Hurda kutsikad” annab lühiülevaate EÜSi ajaloost ja olemusest

Ajalugu


  • 1870 – EÜSi asutamine – 1. Kalevipojaõhtu
  • 1884 – Sini-must-valge lipu pühitsemine
  • 1902 – Valmib EÜSi maja Tartus
  • 1918 – In corpore Vabadussõtta minek
  • 1940 – Tegevuse keelustamine Nõukogude võimude poolt
  • 1945 – Väliskoonduste tegevuse algus
  • 1988 – Tegevuse taastamine Eestis